Utdanningskonferansen 20162015-11-08
Neste års utdanningskonferanse avholdes på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen 28-30 oktober 2016.
Les mer »
Oppkjøring til Utdanningskonferansen 20152015-10-12
I forbindelse med årets utdanningskonferanse og andre Bry Deg aktiviteter i Stavangerregionen stiller Stavanger Oilers opp og gjør sin neste hjemmekamp til en Bry Deg kamp! Kampen mot Frisk Asker starter torsdag 15 oktober kl 1800 i DNB Arena i Stavanger.
Les mer »
Bry deg- uteliv i Hammerfest2015-10-04
NNPF Vestfinnmark har startet Bry deg uteliv - Hammerfest. 1 oktober ble det arrangert narkotikakurs for ansatte i utelivet i Hammerfest. 5 utesteder og 2 hoteller deltar i Bry deg uteliv - Hammerfest.
Les mer »
Åpent møte om ungdom og rus i Rygge kommune2015-09-09
På bakgrunn av bekymringsmeldinger og uønskede hendelser når det gjelder ungdommers kontakt med rus i Rygge kommune, inviterte SLT-gruppa i kommunen til åpent møte med tema «ungdom og rus».
Les mer »
Utdanningskonferansen 20152015-06-25
Påmeldingen til årets utdanningskonferanse er nå stengt. Vi ønsker velkommen til et spennende opphold i Stavanger.
Les mer »
Ny politiorganisasjon2015-02-19
Politireformen kan gi gode muligheter for at flere politidistrikt kan ha mer slagkraftige og selvstendige enheter i arbeidet mot organisert kriminalitet sier generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening Lars Holmen.
Les mer »
Civitas narkotikapolitikk: Gamle ideer og dårlige løsninger2015-01-15
Tankesmien Civita lanserer i dag en rapport der formålet sies å være å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningen av forbudet mot narkotika. Dessverre fremstår rapporten som et bestillingsverk fra en oppdragsgiver som i sin iver etter å måle menneskeverd i kroner og øre, allerede har bestemt seg for hvordan utfordringene med narkotika i samfunnet bør løses.
Les mer »
Foreldreforedrag i Valdres2015-01-14
FAU ved Sør-Aurdal Ungdomsskole hadde torsdag 8. januar invitert til Bry Deg foredrag i Bagn i Valdres. Etter en kort innledning med informasjon fra Lions Club Vassfaret holdt NNPF et to timer langt Bry Deg foredrag for de mange fremmøtte.
Les mer »
FK Haugesund BRYR SEG2015-01-05
Tippeligalaget FK HAUGESUND har inngått ny 2 årig avtale (sesongene 2015 og 2016) med NNPF Haugaland. Avtalen går blant annet ut på å benytte logoen BRY DEG - si nei til narkotika på spilerdraktene, samt store boards på Haugesund Stadion.
Les mer »
Risør-Russen BRYR SEG!!2014-12-15
Fredag 5.desember, var Risør-russen på møte sammen med NNPF v/Bjørn Kolmannskog. På dette møtet fikk russen informasjon om hva "BryDeg Russ" går ut på. Det ble også delt ut gensere med logoen ”Bry deg – Si nei til narkotika”.
Les mer »
Lokal forebygging - Bry Deg i Kvænangen2014-11-19
Tirsdag kveld 18 november var NNPFs lokallagsleder i Troms, Kenneth Helberg, i tettstedet Badderen i Kvænagen kommune med Bry Deg foredrag for foreldre.
Les mer »
Sirus Fagmøte 25 november2014-11-05
SIRUS inviterer til fagmøte tirsdag 25. november. Vi tar opp følgende tema: LAR-medisiner på avveie?
Les mer »
Narkotikaseminar i Alta2014-10-26
Vestfinnmark lokallag arrangerer narkotikaseminar i samarbeid med Alta kommune på Universitetet i Alta fredag 31. oktober.
Les mer »
SØGNE KOMMUNE - Suksess med Bry Deg!2014-10-24
- I utgangspunktet dreier "Bry deg" seg om narkotika, men ideen og opplegget er fantastisk. Vi så snart at dette kunne være et redskap i kampen mot mobbing, og i arbeidet for integrering og generelt for trivsel og vennskap på skolene, sier Jørgen Karlsen, leder foreldrenettverket "Bry deg" i Søgne. Sammen med de andre tillitsvalgte foreldrene på skolene har de satt "Bry deg" i system på alle de offentlige grunnskolene i Søgne kommune.
Les mer »
Utdanningskonferansen 2015 til Stavanger2014-10-20
Utdanningskonferansen 2014 er nå over, og NNPF ser tilbake på en vellykket helg med høyt faglig innhold for totalt 575 deltakende medlemmer. Neste års konferanse er besluttet lagt til Stavanger, nærmere bestemt på Clarion Energy hotell, i perioden 16 - 18 oktober 2015.
Les mer »
NNPF Offshore2014-10-09
NNPF har innledet et spennede samarbeid med Exxon Mobile, som innebærer at NNPF skal holde foredrag på ExxonMobiles offhoreinnstallasjoner i Nordsjøen. Foredraget setter fokus på rus både i et HMS- og samfunnsperspektiv. Både ExxonMobile og NNPF har allerede fått gode tilbakemeldinger på samarbeidet.
Les mer »
Vellykket fagdag i Sør-Trøndelag politidistrikt2014-10-09
Mandag 29. september 2014 arrangerte NNPF Sør-Trøndelag lokal fagdag på Sentrum politistasjon. Ca. 50 medlemmer fra politiet, toll, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen var tilstede.
Les mer »
© NNPF 1999-2009 - Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du kun skal kunne lese det kun på skjerm. Uten særskilt avtale med NNPF er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.Kontakt med webredaktør, det være seg bidrag eller annet,
kan gjøres gjennom webred@nnpf.no
Copyright © 2007-2010 | Norsk Narkotikapolitiforening | Web av Nyttodata AB